W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń

Na podstawie art. 11 pkt 1, w związku z art. 27 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Gostyniu Uchwały Nr XXIV/286/21 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Gostyniu Nr V/54/19 z dnia 7 marca 2019 r. Teren objęty zmianą studium przedstawiono na mapie.
Jednocześnie, na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 54 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.), zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gostyń.
Do 17 marca 2021 r. zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium oraz wnioski do strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Wnioski mogą być wnoszone w formie papierowej (na adres: Urząd Miejski w Gostyniu, Rynek 2, 63-800 Gostyń) lub elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: um@gostyn.pl. lub za pomocą platformy ePUAP. We wniosku należy podać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku i oznaczenie nieruchomości której dotyczy.
Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej 256. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Gostynia.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procedurze sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego http://biuletyn.gostyn.pl/

Załączniki

Powiadom znajomego