W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Powszechny spis rolny – nabór na rachmistrzów

Do środy 8 lipca 2020 roku trwa nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego na terenie gminy Gostyń. Powszechny Spis Rolny będzie prowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 roku.

Kandydat na rachmistrza terenowego musi: być osobą pełnoletnią, zamieszkiwać na terenie gminy Gostyń, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie. Taka osoba nie może być skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydat na rachmistrza terenowego:

  • zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu, w ramach którego uzyska informacje o statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej, o zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego, o sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie - obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu rolnego,
  • jest wpisywany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez właściwego Gminnego Komisarza Spisowego pod warunkiem, że z egzaminu testowego uzyska wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, kolejność na liście jest ustalana według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.

Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać: kwestionariusz zgłoszeniowy kandydata na rachmistrza terenowego (zał. nr 1), oświadczenie o spełnieniu wymogów (zał. nr 2), oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. nr 3), informację dotycząca RODO (zał. nr 4) – załączniki do pobrania poniżej.

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście do środy 8 lipca 2020 roku w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Gostyniu, Rynek 2 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30), w kopercie z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.”. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po terminie lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu dokumentów do Urzędu Miejskiego w Gostyniu.

Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela Marzena Paluszkiewicz naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej pod numerem telefonu 65 575 21 39.

Obowiązek realizacji spisów nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady, jak również wynika on z rekomendacji FAO, zawartych w dokumencie „Światowy program spisów rolnych rundy 2020 r.”. W państwach członkowskich ONZ pełne badanie realizowane jest raz na 10 lat i obejmuje wszystkie gospodarstwa rolne.

Statystyka publiczna zapewnia rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie społeczeństwa, organów państwa i administracji publicznej oraz podmiotów gospodarki narodowej o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Wyniki spisu rolnego są jedynym źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo.

Więcej informacji o PSR 2020 można znaleźć na stronie: https://spisrolny.gov.pl/.

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane