Urząd Miejski w Gostyniu

Rynek 2
63-800 Gostyń

tel.: +48 65 575 21 10 lub z końcówką: 11, 12

http://www.gostyn.pl

e-mail: um@gostyn.pl


NIP Gmina: 6961750343
NIP Urząd Miejski: 6960009836
REGON Gmina: 411050646
REGON Urząd Miejski: 000525731


Identyfikator gminy TERYT: 3004023


Konto: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
nr 90 1600 1462 1834 5236 6000 0005

Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gostyń

XML A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Treść

Kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony

Gmina Gostyń gospodarując swoim zasobem mieszkaniowym, wynajmuje lokale mieszkalne osobom, które zamieszkują na terenie Gminy oraz posiadają stałe zameldowanie, lub ich ostatnie stałe miejsce zameldowania było na terenie Gminy Gostyń, a nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych.Najemcami lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy mogą być mieszkańcy gminy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Gostyń, lub ich ostatnie stałe miejsce zameldowania było na terenie Gminy Gostyń,
 2. zamieszkują w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 5 m2, powierzchni wszystkich pokoi znajdujących się w lokalu lub zamieszkują samotnie w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 10 m2 powierzchni wszystkich pokoi znajdujących się w lokalu,
 3. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu nie przekracza 100% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 70% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przysługuje osobom:

 1. którym należy dostarczyć lokal zamienny,
 2. ubiegającym się o zamianę lokalu dotychczas zajmowanego na lokal o mniejszej powierzchni lub niższym standardzie,
 3. których dotychczasowy lokal został uznany za niemieszkalny, albo zamieszkują w budynku przeznaczonym do remontu kapitalnego bądź rozkwaterowania z uwagi na zły stan techniczny, albo utraciły lokal w wyniku klęski żywiołowej i zdarzeń losowych, katastrofy budowlanej, lub wykwaterowywania z budynków komunalnych przeznaczonych na inne cele.

Najemcami lokali socjalnych mogą być mieszkańcy gminy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. posiadają stałe zameldowanie na terenie Gminy Gostyń, lub ich ostatnie stałe miejsce zameldowania było na terenie Gminy Gostyń,
 2. nie mają tytułu prawnego do innego lokalu,
 3. zamieszkują w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 5 m2 powierzchni wszystkich pokoi znajdujących się w lokalu lub zamieszkują samotnie w lokalu, w którym na osobę przypada mniej niż 10 m2 powierzchni wszystkich pokoi znajdujących się w lokalu,
 4. średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o najem lokalu nie przekracza 75% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym lub 50% w gospodarstwie wieloosobowym.

2. Najemcami lokali socjalnych mogą być również osoby bezdomne, które zrealizowały indywidualny program wychodzenia z bezdomności, przebywają w placówkach dla bezdomnych lub innych placówkach pomocowych i spełniają wymogi dochodowe określone w § 8 ust. 1 pkt. 4 niniejszej uchwały.

Pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego i pomieszczenia tymczasowego przysługuje osobom:

 1. posiadającym prawomocny wyrok eksmisyjny, w przypadku gdy gmina zobowiązana jest zapewnić lokal,
 2. za które Gmina Gostyń ponosi koszty z tytułu wypłaty odszkodowania,
 3. gdy wierzyciel lub osoba eksmitowana złoży deklarację remontu lokalu na własny koszt,
 4. zamieszkującym w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi.

Bez względu na wysokość dochodu, umowy najmu na lokale socjalne i pomieszczenia tymczasowe zawierane są w pierwszej kolejności z osobami podlegającymi przekwaterowaniu na mocy wyroku sądowego.

Kryteria oddawania w najem lokali o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2

 1. Lokale mieszkalne o powierzchni przekraczającej 80 m2 oddawane są w najem w drodze przetargu.
 2. Umowa najmu zostanie zawarta z osobą, która zaoferowała najwyższy czynsz.
 3. Stawkę wyjściową do licytacji czynszu stanowi stawka czynszu regulowanego za mieszkania stanowiące przedmiot najmu.
 4. Stawka wylicytowana będzie ulegała zmianie proporcjonalnie do stawki czynszu regulowanego.
 5. Dopuszcza się zawarcie umowy najmu na lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej przekraczającej 80 m2 w formie bezprzetargowej, o ile jest to uzasadnione interesem społecznym, po uzyskaniu pozytywnej opinii Społecznej Komisji Mieszkaniowej i zatwierdzeniu przez Burmistrza Gostynia.

Zamiany lokali mieszkalnych

 1. Najemca może dokonać zamiany na inny lokal mieszkalny będący w zasobach gminy Gostyń za pisemną zgodą wynajmującego.
 2. Najemca lokalu w budynku komunalnym może dokonać zamiany na inny lokal mieszkalny nie będący własnością gminy pod warunkiem pisemnej zgody wynajmującego.
 3. Nie zezwala się na dokonanie zamiany, gdy w jej wyniku na osobę będzie przypadać mniej niż 5 m2, a dla osoby samotnej mniej niż 10 m2 powierzchni łącznej pokoi lub gdy zamiana może zagrozić interesom gminy.
 4. Na wniosek najemcy wynajmujący może dokonać zamiany lokalu, jeżeli w wyniku takiej zamiany wynajmujący uzyskuje samodzielny lokal mieszkalny, lokal o wyższym standardzie wyposażenia lub lokal o większym metrażu powierzchni pokoi.
 5. Wynajmujący może dokonać zamiany na inny lokal mieszkalny, inny lokal socjalny najemcy, który nie wywiązuje się ze zobowiązań wobec Wynajmującego.
 6. Wynajmujący może dokonać zamiany lokalu najemcy zajmującemu lokal, który po jego opuszczeniu zostanie przekwalifikowany na lokal socjalny.
 7. Lokale socjalne nie podlegają zamianie z wyjątkiem zamian dokonanych przez właściciela.

Uchwała regulująca zasady wynajmu lokali

Uchwała Nr XXVIII/436/2013 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Gostyń ( Dz. Urz. Woj. Wlkp. 2013.4404 ogłoszona: 2013-07-10)

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij